Winners Announced! Cyhoeddir yr Enillwyr!


We were amazed by the level of interest in our recent Climate Change poetry competition. We had 672 entries in English and Welsh from adults and children. The standard was very high and showed a fierce, passionate interest in the subject. We are grateful to the judges, Carol Ann Duffy and Elin ap Hywel who have selected the winners: 

The poems came at the subject from many different angles - from anger at politicians, to the poignant memory of ice; from forest fires to recycled words; from an estate agent’s spec on the Earth, to the personality of thunder. Every poet had a different way of telling climate change. We hope you’ll join us on June 8th at Pontardawe Arts Centre to congratulate the winners and celebrate the launch of our new anthology ‘And this Global Warming; A’r Cynhesu Byd-eang Hwn’.


Rydym wedi rhyfeddu at y lefel o ddiddordeb yn ein cystadleuaeth farddoniaeth Newid yn yr Hinsawdd ddiweddar. Derbyniwyd 672 o gynigion yn Gymraeg a Saesneg gan oedolion a phlant. Roedd y safon yn uchel iawn a dangoswyd diddordeb ffyrnig, angerddol yn y pwnc. Rydym yn ddiolchgar i'r beirniaid, Carol Ann Duffy ac Elin ap Hywel, a ddewisodd yr enillwyr.


Roedd y cerddi’n trin y pwnc o lawer o wahanol safbwyntiau - yn amrywio o ddicter at wleidyddion i'r atgof ingol o iâ; o danau coedwig i eiriau wedi'u hailgylchu; o fanylion gwerthwr tai am y Ddaear i bersonoliaeth tyrfau. Roedd gan bob bardd ffordd wahanol o adrodd am newid yn yr hinsawdd. Gobeithio yr ymunwch â ni ar 8 Mehefin yng Nghanolfan Gelfyddydau Pontardawe i longyfarch yr enillwyr a dathlu lansiad ein hantholeg newydd ‘And this Global Warming; A’r Cynhesu Byd-eang hwn’.

 

Adult English:

Click here to read Adult English Winners

 

Otzi by Aileen La Tourette (1st),

Gang by Suzy Miles (2nd),

Antediluvian by Tony Lucas (3rd).

 

Highly commended: Acorn Man by Sue Moules,

Desert Storm by Ron Pretty.


Under 16s English: 

Click here to read Under 16s English Winners

 

Ice Cores and Tree Rings by Jennifer Burville-Riley (1st),

Reasons to Save the World by Jack McEwan (2nd)

Homelands by Hugo Grundy (3rd).

 

Highly commended:

Facts, interrupted by Jemima Childs

Forest Fire by Jonah Willitts.


Oedolion Cymraeg:

Cliciwch yma i ddarllen Enillwyr Oedolion Cymraeg

 

Ffin gan Hilma Ll. Edwards (1af),

Troi Tir gan Sioned Haf (2il),

Dwyn ana’l gan Martin Huws (3ydd).

 

Canmoliaeth Uchel: Y Plu gan Sioned Haf,

Ai Myfi Sydd Ar Fai? gan Dafydd Wyn.


Bobl ifanc dan 16 oed Cymraeg:

Cliciwch yma i ddarllen Enillwyr bobl ifanc Cymraeg

 

Dagrau’r Fam Ddaear gan Gwynfor Dafydd (1af),

Ti’n siarad â fi? gan Siriol Jenkins (2il)

Newidiadau gan Gethin Roberts (3ydd).

 

Canmoliaeth Uchel:

Newid Hinsawdd gan Michael Shaw,

Llawenydd y Llygredd gan Gwynfor Dafydd

Newid yn yr Hinsawdd gan Esta Broadhurst.

 

 

Last Updated (Thursday, 05 July 2012 08:35)